Termeni si conditii

GENERALITĂȚI

RENEW CITY S.A, cu sediul în social în Bucuresti, sector 1, Str. Lotru nr. 21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/14088/2020, cod unic de înregistrare (CUI): 43233115, cod de înregistrare fiscală (CIF): RO43233115, este o societate înființată conform legislației române.

Bine ați venit pe site-ul www.triobridgeview.ro (“Site-ul”).

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de către Dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare, implică acceptul explicit al Dumneavoastră cu privire la aceștia și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

Prin accesarea website-ului sau a oricăror pagini din acesta, utilizatorul acceptă termenii și condițiile de utilizare din versiunea curentă. Dacă utilizatorul nu este de acord cu vreun termen sau cu toți termenii și condițiile de utilizare, folosirea și accesul la acest website trebuie întreruptă de către utilizator.

RENEW CITY S.A în calitate de proprietar al TRIO Bridge View și, totodată, în calitate de proprietar și administrator al website-ului www.triobridgeview.ro ,își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și Condițiile de Utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic aceasta secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

RENEW CITY S.A își rezervă dreptul de a înceta sau de a restricționa operarea acestui website și nu are nicio responsabilitate pentru disponibilitatea permanentă neîntreruptă sau neafectată a acestui website și a conținutului său.

Prin utilizarea site-ului, declarați că sunteți de acord cu colectarea, stocarea, utilizarea și distribuirea datelor dumneavoastră astfel cum sunt descrise în termenii și condițiile de utilizare de mai jos.

În cazul în care NU sunteți de acord cu prezenta, vă rugăm să NU utilizați site-ul în niciun fel.

 1. APLICABILITATE

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate paginile site-ului din domeniul www.triobridgeview.ro și pentru care RENEW CITY S.A, are calitatea de autor, proprietar și administrator.

 1. DREPTURI DE AUTOR

RENEW CITY S.A este proprietarul Site-ului și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației române și internaționale. Conținutul acestui website, reprezentând dar nelimitat la text, imagini, grafice, design-uri, clipuri audio/video, mărci înregistrate sunt proprietatea RENEW CITY S.A sau a locatarilor/proprietarilor din incinta TRIO Brdige View care și-au dat acordul pentru a fi folosite pe Site, în scop de promovare.

 1. Scopul folosirii

Conținutul și informațiile website-ului se adresează utilizatorilor personali, și nu profesioniștilor.

Conținutul website-ului nu poate fi descărcat, copiat, procesat, modificat sau distribuit în scopuri comerciale, cu excepția acelor secțiuni oferite special pentru descărcare și definite explicit pentru acest scop. Utilizatorii pot imprima părți ale website-ului pentru utilizare în scop personal. În niciun caz website-ul nu va putea fi folosit în mod abuziv.

 1. CONDIȚII DE UTILIZARE. GARANȚII ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

RENEW CITY S.A nu garantează că Site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la www.triobridgeview.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. Utilizatorul folosește Site-ul pe riscul propriu, RENEW CITY S.A fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe Site.

RENEW CITY S.A nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site.

RENEW CITY S.A nu acordă nici un fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestui Site. Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe Site sau al actualizării diverselor pagini ale Site-ului.

Utilizatorul ia la cunoștință faptul că website-ul reprezintă un mediu general de promovare și informare cu privire la activitatea TRIO Bridge View, iar acesta nu este menit să angajeze juridic RENEW CITY S.A în relația cu utilizatorii săi (în afara cazului în care se menționează contrariul).

Serviciile și produsele prezentate pe Site nu se constituie într-o ofertă de niciun fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ. În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse/promoții au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, ne rezervăm dreptul de a anula promoția și de a anunța clientul în cel mai scurt timp posibil, despre eroarea apărută. Prețurile produselor de pe acest website sunt informative și pot suferi modificări neanunțate. Promoțiile prezentate pe website sunt valabile în perioada de timp menționată expres și/sau în cazul în care nu se menționează o perioadă de timp, acestea sunt valabile în limitele stocurilor disponibile.

RENEW CITY S.A nu poate fi ținută răspunzătoare pentru orice pierdere, daună, costuri, litigii, pretenții, cheltuieli de judecata, cauzate utilizatorilor, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor termeni și condiții.

 1. SECURITATE

Luăm toate măsurile de securitate necesare pentru protecția datelor dumneavoastră împotriva accesului neautorizat. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.

Accesul la site este realizat prin intermediul paginilor securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, (care pot fi marcate cu simbolul unui lacăt, poziționat lângă câmpul de adresa a site-ului, în funcție de browser).

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativă de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ș.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

Link-uri – acest Site conține link-uri către alte site-uri. RENEW CITY S.A nu este responsabil de politică de confidențialitate practicată de aceștia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe acest Site.

 1. Comunicări

Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura Site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care să afecteze viața privată, drepturile de proprietate intelectuală ale RENEW CITY S.A sau ale unor terțe părți, și care nu conțin viruși, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, mailing-uri de masă, sau orice altă formă de spam. Nu puteți folosi o adresa de e-mail falsă sau să utilizați abuziv identitatea unei alte persoane sau entități.

RENEW CITY S.A își rezervă dreptul, dar nu și obligația, de a îndepărta sau edita o astfel de informație transmisă.

 1. MINORI

RENEW CITY S.A poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă sunteți minor și accesați un Site o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

 1. DREPTURILE UTILIZATORILOR CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

RENEW CITY S.A este proprietarul de drept al TRIO Bridge View (denumit în continuare „complexul rezidential”) localizat în Bucuresti, sectorul 1, Str. Lotru nr. 21, iar prelucrarea datelor se realizează prin mijloace automate, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure confidențialitatea, securitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prin folosirea/înscrierea pe site (https://www.triobridgeview.ro) și completarea datelor personale în formularele de înscriere newsletter, Utilizatorii declară că sunt de acord că toate datele lor personale să fie incluse în baza de date a RENEW CITY S.A și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru:

 1. activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea RENEW CITY S.A și a terților cu care RENEW CITY S.A are relații de orice natură, la adresele de e-mail comunicate de RENEW CITY S.A.
 2. participarea la concursuri, promoții;
 3. transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în website, administrare etc);
 4. crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice interne, necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii www.triobridgeview.ro și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități și servicii noi;
 5. pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale www.triobridgeview.ro;
 6. cercetări de piață;
 7. urmărirea datelor de vânzări.

La momentul abonării la newsletter, precum și pe toată durata procesării acestor date, este posibil să vă solicităm anumite date personale, cum ar fi:

 1. nume și prenume
 2. date de contact;
 3. gen
 4. vârstă.

În momentul accesării site-ului, anumite date pot fi și sunt în mod automat transmise de către browser-ul dumneavoastră și sunt colectate și stocate. Aceste date includ, fără a se limita la:

 1. tipul browser-ului și versiunea sa;
 2. tipul de aparat utilizat și sistemul de operare;
 3. data și ora accesării site-ului;
 4. locația dumneavoastră.

De asemenea, colectăm și stocăm toată corespondența pe care ne-o transmiteți, precum notificări, întrebări și solicitări.

Toate informațiile furnizate de dumneavoastră vor fi considerate și vor reprezenta consimțământul expres ca datele personale să fie folosite de RENEW CITY S.A, de alte societăți din cadrul grupului VIBE Properties, precum și de partenerii săi/lor comerciali, în conformitate cu scopurile menționate.

În conformitate cu cadrul legal în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul European nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a Politicii de Securitate a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a RENEW CITY S.A, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 1. dreptul la informare;
 2. dreptul de acces la date cu caracter personal;
 3. dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal;
 4. dreptul la portabilitatea datelor
 5. dreptul de opoziție;
 6. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 7. dreptul de a înainta o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a se adresa justiției.

Orice informație furnizată de persoanele înregistrate va fi considerată și va reprezenta consimțământul expres ca datele personale ale acestora să fie prelucrate de RENEW CITY S.A în conformitate cu scopurile menționate mai sus.

Totodată, utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc și de a solicita ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată prin poștă pe adresa Bucuresti, sector 1, Str. Lotru nr. 21.

 1. LEGISLAȚIE

Termenii și condițiile de folosire se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul RENEW CITY S.A. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată de competența instanței judecătorească din aceeași structura administrativă cu sediul RENEW CITY S.A.